Odpowiedzi

2009-12-03T22:12:14+01:00
Mam tylko niektóre ale mogę ci podać ..

a) Oddziaływanie hydrosfery na litosferę

żlobienie gleby i tworzenie rzek

b) Odziaływanie atmosfery na hydrosferę

parowanie i falowanie wody

c) Odziaływanie atmosfery na biosferę

zwierzęta wdychaa tlen wydychając dwutlenek węgla, natomiast rośliny w procesie fotosyntezy zamieniają dwutlenek węgla na tlen.

d) Odziaływanie litosfery na atmosferę

w wyniku erupcji wulkanicznych wydzielają się do atmosfery olbrzymie ilości gazów i pyłów.

e) Odziaływanie hydrosfery na biosferę

woda jest niezbędnym czynnikiem do zycia na Ziemi

Mam nadzieję że pomogłam ..
1 1 1