Zad 17. Wykonaj działania
a)(m+n)(m-2)-(m-n)(m+1)=
b)(3x-2)(3x-2y+1)-4x(2x-3y+1)
c)3(m+1)(n-2)+2(n+1)(x-2)

Zad 18. Oblicz wartosci liczbowe podanych sum algebraicznych dla x = -1, i y = 0,1
a)4(5y+1)(1-5y)-5(4x+1)(1-4x)
b)(x+2y)² + (2x-y)² -5(x-y)(x+y)=
c)3y(3y-2x)-(3-x)(x+3)-(x-3y)²=

Zad 20.Wykonaj mnozenie i zredukuj wyrazy podobne
a)n²(n-1)(n²+1)=
b)n²(n+1)(n²-1)=
c)(a-b)(a²+ab+b²)=
d)(x²+x+1)(x²-x+1)=

Wylacz wspolny czynnik przez nawias
a)6x²y-3xy²=
b)2xyz²-4xy+6x=
c)2ab√2+a√2+a²√2=

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-02T17:46:01+01:00
17
a)(m+n)(m-2)-(m-n)(m+1)=m²-2m+mn-2n-(m²+m-mn-n)=m²-2m+mn-2n-m²-m+mn+n=-3m+2mn-n
b)(3x-2)(3x-2y+1)-4x(2x-3y+1)=9x²-6xy+3x-6x+4y-2-8x²+12xy-4x=-x²+6xy-7x+4y-2
c)3(m+1)(n-2)+2(n+1)(x-2)=3(mn-2m+n-2)+2(nx-2n+x-2)=3mn-6m+3n-6+2nx-4n+2x-4=3mn-6m-n-10+2nx+2x
18
a)4(5y+1)(1-5y)-5(4x+1)(1-4x)=4(5×0,1+1)(1-5×0,1)-5(4×(-1)+1)(1-4×(-1))=
4×1,5×0,5-15×5=3-75=-72
b)(x+2y)² + (2x-y)² -5(x-y)(x+y)=x²+4xy+4y²+4x²-4xy+y²-5x²-5y²=0
BO WSZYSTKO SIE ZREDUKUJE
c)3y(3y-2x)-(3-x)(x+3)-(x-3y)²=9y²-6yx-9+x²-x²+6xy-9y²=-9
20
a)n²(n-1)(n²+1)=n²(n³+n-n²-1)=n⁶+n³-n⁴-n²=n³
b)n²(n+1)(n²-1)=n²(n³-n+n²-1)=n⁶-n³+n⁴-n²=n⁵
c)(a-b)(a²+ab+b²)=a³+a²b+ab²-a²b-ab²-b³=a³-b³
d)(x²+x+1)(x²-x+1)=x⁴-x³+x²+x³-x²+x+x²-x+1=x⁶+1

a)6x²y-3xy²=3xy(2x-y)

b)2xyz²-4xy+6x=2x(yz²-2y+3)

c)2ab√2+a√2+a²√2= a√2(2b+1+a)

1 5 1