Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-02T17:33:56+01:00
Liczby 25,x,y,12 4/5 tworzą ciąg geometryczny

a₁= 25
a₂ = x = a₁*q = 25*q
a₃ = y = a₁*q² = 25*q²
a₄ = 12 i 4/5 = 64/5


a₄ = a₁ *q³
a₁*q³ = a₄
25 * q³ = 64/5
q³ = (64/5) *(1/25
q³ = 64 : 125
q =∛ (64/125)
q = 4/5

x = a₂ = a₁*q = 25*(4/5 ) = 20
y = a₃ = a₁*q² = 25*(4/5)² = 25*(16/25) = 16

x = 20
y = 16

Wyrazy ciągu geometrycznego są następujące: 25, 20, 16, 12 i 4/5


7 5 7