Odpowiedzi

2009-12-02T19:47:09+01:00
-10 years we have planes and people will have chips through which we will not have to think. we have everything
-za 10 lat będziemy mieli samoloty i ludzie będą mieli chipy dzięki którym nie będziemy musieli myśleć. będziemy mieli wszystko,
-either end of the world will perish, the earth spins in the opposite direction, a meteorite falls to the ground or be an earthquake.
-albo zginiemy będzie koniec świata, ziemia zacznie się kręcić w odwrotną stronę, spadnie meteoryt na ziemie lub też będzie trzęsienie ziemi.
1 5 1