Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-02T19:52:20+01:00
Zad.1
a)x=y
5x-y=4
więc 5y-y=4
y=1 x=1
b)y=2x+1
4x+2x+1=13
6x=12
x=2 y=5
c)5y-x=3
x=3-y
5*(3-y)-(3-y)=3
y=9/4 x=0,75

zad.4
a)3x=12
x=4
4-y=1
-y=-3
y=3
b)5y=2
y=2/5
x+2/5=2 i 2/5
x=2
c)4y-x=6
x=-6 y=0
d)a=b
2b+b=9
3b=9
b=3
e)u=4v
20v-v=10
19v=10
v=10/19
u=40/19
f)3r=s
s+s=24
2s=24
s=12
3r=12
r=4