Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-02T17:08:23+01:00
Karol Olszewski wraz z Zygmuntem Wróblewskim dokonał 5 kwietnia 1883 (według innych źródeł 29 marca) pierwszego na świecie skroplenia tlenu, zaś 13 kwietnia 1883 azotu. Później obaj uczeni zestalili także dwutlenek węgla i metanol. Użyli do tego celu kaskadowej metody skraplania gazów pod zmniejszonym ciśnieniem, w której kolejne skroplone i wrzące gazy obniżały temperaturę dla kolejnych skropleń w niższych temperaturach.

W 1895 skroplił i zestalił argon.
2009-12-02T17:09:04+01:00
Wraz z Karolem Olszewskim – chemikiem i również profesorem UJ – dokonał w 1883 r. pierwszego na świecie skroplenia tlenu (5 kwietnia) i azotu (13 kwietnia), co było dużym wydarzeniem w ówczesnym świecie naukowym. Później obaj uczeni zestalili także dwutlenek węgla i alkohol. Użyli do tego celu kaskadowej metody skraplania gazów pod zmniejszonym ciśnieniem, w której kolejne skroplone i wrzące gazy obniżały temperaturę dla kolejnych skropleń w niższych temperaturach.
2009-12-02T17:14:56+01:00
W temperaturze -160°C Zygmuntowi Wróbleskiemu, jako pierwszej osobie na świecie, udało się skroplić powietrze.
Wróblewskiemu z Olszewskim jako pierwszym udało się skroplić tlen przy zastosowaniu metody kaskadowej. Naukowcy otrzymali również azot ciekły. Udało się im otrzymać, praktycznie mówiąc, powietrze w ciekłym stanie. Wielki sukces wywołał następne wielkie osiągnięcia polskich naukowców. Naukowcom udało się skroplić i zestalić dwutlenek węgla. To samo udało im się dokonać z alkoholem.