Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-02T17:19:47+01:00
Xkwadrat>4
xkwadrat-4>0
rozbijamy to na 2 nawiasy : (x-2)(x+2)>0
z tego mamy miejsca zerowe :x1=2 i x2=-2
rysujemy parabole z ramionami do gory (bo wspolczynnik przy xkwadrat jest dodatni)
większe od zera jest w przedzialach : (-nieskonczonosc;-2) i (2; +nieskonczonosc)

analogicznie rozwiązujemy punkt b)
xkwadrat<81
xkwadrat-81<0
(x-9)(x+9)<81
pierwiastki : x1=9 i x2=-9 (porownujemy nawiasy do 0)
parabola z ramionami do gory!
rozwiazanie: mniejsze od 0 jest w przedziale : (-9,9) otwarte,bo jest to nierownosc prosta

dalej pkt c) tak samo jak powyzsze
xkwadrat-16>0
(x-4)(x+4)>0
pierwiastki :x1=4 i x2=-4
parbola z ramionami do gory
rozwiazanie (-nieskonczonosc ;-4) (4;+nieskonczonosc)

xkwadrat+4<0
brak rozwiazania (nie mozna tego rozbic,nierownosc nie ma rozwiazan)

xkwadrat+9>0
brak rozwiazan.

plosie;)


0
2009-12-02T17:29:33+01:00
X²>4
x²-4>0
(x-2)(x+2)>0
x=2 v x=-2
rysujemy parabole ramionami do góry i mamy to co nad osia
x∈(-∞,-2)u(2,∞)

x²<81
x²-81<0
(x-9)(x+9)<0
x=9 v x=-9
rysujemy parabole ramionami do góry i mamy to co pod osia
x∈(-∞,-9)u(9,∞)

x²-16>0
(x-4)(x+4)>0
x=4 v x=-4
rysujemy parabole ramionami do góry i mamy to co nad osia
x∈(-∞,-4)u(4,∞)

x²+4<0
brak miejsc zerowych
rysujemy parabole ramionami do góry nad osia
x∈zbiór pusty(nie ma wykresu pod osia)

x²+9>0
brak miejsc zerowych
rysujemy parabole ramionami do góry nad osia
x∈R(cały jest nad osia)
1 5 1
2009-12-02T17:29:48+01:00
X²>4
(x-2)(x+2)>0
x należy od minus nieskończoności do -2 i od 2 do nieskończoności
x²<81
(x-9)(x+9)<0
x należy od -9 do 9
x²-16>0
(x-4)(x+4)>0
x należy od minus nieskończoności do -4 i od 4 do nieskończoności
x²+4<0

brak rozwiązania
x²+9>0
brak rozwiązania