Odpowiedzi

2009-12-02T17:18:38+01:00
Pierwsze pole:

18okręgów o promieniu 1

pole jednego okręgu:

pi r kwadrat

3,14x(1x1)=3,14

pole całego obszaru
18x3,14=56,52

drugie pole:

8okręgów o promieniu 1,5

pole jednego okręgu

pi r kwadrat

3,14x(1,5x1,5)=3,14x2,25=7,065

pole całego obszaru
8x7,065=56,52oba zajęte przez okręgi obszary mają jednakową powierzchnię 56,52

2009-12-02T17:31:40+01:00
Pole prostokata 12x6=72cm²
P=πr²
Pole 1 małego koła
r=1
P=π(1)²=3,14*1=3,14
takich kół jest 18
18*3,14≈56,52
Pole pierwszej zacieniowanej figury
72-56,52=15,48[j²]

Pole 1 duzego koła
R=1,5
P=π(1,5)²=3,14*2,25≈7,065
takich kół jest 8
8*7,065≈56,52
72-56,52=15,48[j²]

15,48[j²]=15,48[j²]
Zatem pole zacieniowanych figur sa takie same