Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-03T22:38:28+01:00
14n+2 to jest masa molowa jednej cząsteczki tego alkanu
n*22,4dm3 to objętość n moli CO2,
przed CO2 jest n, bo po obu stronach równania musi być tyle samo cząsteczek węgla
1,4 g 17,92 dm3
CnH2n+2 + O2 --------------> n CO2 + H2O
n*12g+(2n+2)*1g= n*22,4 dm3
12*n+2*n+2=
14n+2
proporcję:
11,4 g ------------ 17,92 dm3
14n+2 g ------------- n*22,4 dm3
Mnożymy na krzyż:
11,4g*n*22,4dm3 = (14n+2)*17,92 dm3
gramy i decymetry skracają się nam, więc otrzymujemy:
11,4*22,4*n =(14n+2)*17,92
255,36*n = (14n+2)*17,92 /:17,92
14,25 n = 14n +2
14,25 n - 14 n = 2
0,25 n =2 /:0,25
n = 8
podstawić do wzoru ogólnego alkanów n=8 i wychodzi nam, że chodzi o C8H18 , czyli oktan.
8 4 8