Odpowiedzi

  • sold
  • Rozwiązujący
2009-12-02T17:16:25+01:00
Folder - rodzaj katalogu plików. Przechowuje sie w nim pliki.
Licencja - na oprogramowanie to umowa na korzystanie z programu jakim jest aplikacja komputerowa, zawierana pomiędzy osoba, któremu przysługują majątkowe prawa autorskie do utworu, a osobą, która zamierza z danej aplikacji korzystać.
Plik - zbior danych.


kokurka nie ladnie kopiowac z wikipedi xD
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-02T17:22:55+01:00
Licencja ,udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lubi modyfikację pliku
wolno ten plik kopiować i rozpowszechniać, a także tworzyć utwory
podstawowymi foldery,ibox,sent-mail,saved-mail
Plik jest podstawową jednostką przechowywania danych w komputerach,dwa rodzaje plików: tekstowe i binarne,wszystkie pliki są binarne, czyli zero-jedynkowe, pliki ZIP są magazynami plików
Foldery to pliki w systemie plików komputera,można tworzyć dodatkowe foldery w miarę potrzeb, ich nazwy muszą być nazwami, które akceptuje system operacyjny dla nazw plików.
1 5 1