1. Podaj przykłady poznanych typów ( rodzajów ) reakcji chemicznych , napisz słownie ich przebieg .
synteza-
analiza-
spalanie-
utlenianie-

2. Ułóż pytania do podanych pojęć :
a) tlenki
b) reakcja analizy
c) substrat reakcji chemicznej
d) produkt reakcji chemicznej1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-02T17:24:59+01:00
Zadanie 1 .

a) synteza - ( łączenie ) A + B -----> AB
b) analiza - ( rozkład) AB ----> A + B
c) spalanie -
d) utlenianie - przyłaczenie tlenu do reduktora
Zadanie 2 .

a) związek tlenu z innymi pierwiatkami
b) reakcja chemiczna podczas której z jednego substratu powstają co najmniej dwa produkty
c) substancje wzięte do reakcji i ulegające przemianą chemicznym
d) substancje powstajace w wyniku reakcji chemicznych


Mam nadzieje , że pomogłam :)