Słuchajcie potrzeba mi cos z biologi ponieważ jutro mam zrobić lekcję więc potrzebuje coś napisac jakieś obrazki muszą być !
No i coś napisane tylko z sensem i w miare dużo ;D

temat : " BUDOWA I FUNKCJE SERCA " TYlko włożyc w to serce nie potrzeba mi tylko skopiuj i wklej tylko zeby było napisane ładnie i jakies obrazki bardzo prosze bo będe zgłaszała spam!
jeśli nie umiesz to nie rób !!

2

Odpowiedzi

2009-12-02T18:12:37+01:00
1. Serce- jest to centralny narząd układy krwionośnego. Mają je zarówno kręgowce jak i bezkręgowce. W serce posiadają ssaki, strunowce i mięczaki i stawonogi. Jest ono niezbędne do życia, ponieważ nieustannie rozprowadza krew wokół organizmu, dostarczając składniki odżywcze i tlen do narządów i tkanek.

2. Budowa ogólna serca.
Serce człowieka jest narządem, które składa się z 2 przedsionków i 2 komór.
a) przedsionek prawy- zbiera krew z całego organizmu, z wyjątkiem tej z płuc. Uchodzą z niego:
- zatoka wieńcowa
- żyła główna górna
-żyła główna dolna
b) komora prawa- krew przepływa do niej z przedsionka prawego przez ZASTAWKĘ 3-DZIELNĄ. Po komorze prawej krew 'odwiedza' pień płucny (płynie do płuc).
c)Przedsionek lewy- z płuc krew zbierają cztery żyły uchodzące do przedsionka lewego:
-żyła płucna dolna lewa
-żyła płucna dolna prawa
-żyła płucna górna lewa
-żyła płucna górna prawa
d) Komora lewa- z przedsionka lewego przez zastawkę dwudzielną krew przepływa właśnie do niej, a stąd do tętnicy głównej (AORTY).
Krew z aorty zaopatruje odżywczo cały organizm człowieka.

3. Budowa wewnętrzna serca:
Na przekroju ściany serca możemy wyróżnić trzy warstwy :
a)wsierdzie
b)śródsierdzie- składa się z trzech głównych elementów:
-zkielet serca - znajduje się w podstawie serca na granicy między przedsionkami i komorami. Składa się z:
*czterech pierścieni włóknistych
*dwóch trójkątów włóknistych
*części błoniastej przegrody międzykomorowej
c) układ przewodzący serca- reguluje on rytmikę pracy serca oraz prawidłową kolejność skurczów poszczególnych części serca. Składają się na niego:
-węzeł zatokowo-przedsionkowy
-węzeł przedsionkowo-komorowy
-pęczek przedsionkowo-komorowy
-rozgałęzienia końcowe

4.Unerwienie serca:
a) współczulne (zapewniają nerwy: szyjny: górny, dolny, środkowy; sercowy piersiowy
b) przywspółczulne (zapewniaj: gałęzie sercowe: górne, piersiowe, dolne)

5. 2/3 serca leży po lewej stronie ciała, a tylko 1/3 na po prawej.

6.Choroby serca u człowieka mogą być zarówno nabyte jak i wrodzone. Najczęstsze choroby serca, to:
-wady zastawkowe
-zaburzenia rytmu serca (arytmie)
-zapalenie mięśnia sercowego
-zapalenie osierdzia
-zapalenie wsierdzia
-niewydolność mięśnia sercowego
-krwotok sercowy


Mam nadzieję, że pomogłam :)
2009-12-02T18:16:03+01:00
Serce jest narządem bardzo umięśnionym , który tloczy krew do tętnic, ma wlasny system naczyniowy (tętnice wieńcowe oraz żyly serca)

Serce leży w lewym śródpiersiu za mostkiem. Z zewnątrz jama serca otoczona jest osierdziem zbudowanym z dwóch lącznotkankowych blaszek, między którymi zawiera się jama osierdzia wypelniona plynem surowicznym

Serce dorosłego mężczyzny waży około 300 g, kobiety około 270 g.

Serce sklada się z dwóch komór i dwóch przediosnków. Rozdzielają je zastawki:
-dwudzielna-(przed-kom) między lewą komorą a lewym przedsionkiem
-trójdzielna- (przed-kom) miedzy prawą komorą a przedisonkiem
-przegroda serca (rodziela komory)
Z prawej komory wychodzi pień plucny i rodziela się na dwie tętnice plucne
Z lewej komory wychodzi glówna tętnica- aorta
Występują jeszcze dwie zastawki: aorty i pnia plucnego oddzielające je od poszczególnych komór.

Funkcje:
-nieustannie rozprowadza krew wokół organizmu
-dostarcza składniki odżywcze i tlen do narządów i tkanek.

Serce uderza 70 razy na minutę. Przepompowuje w tym czasie od 4 do 6 litrów krwi.

Cykl pracy serca trwa okolo 0.81sek
I- pauza( faza spoczynkowa)0.4s
II- skurcz przedisonków 0.11s
III- skurcz komór 0.3 s

Maly obieg krwi:
komora prawa- pień plucny i tętnice plucne- naszynia wlosowate pluc- żyly plucne- lewy przedsionek

Duży obieg:
komora lewa-aorta-tętnice-naczynia wlosowate-żyly- żyl glówne- przedsionek prawy
1 4 1