Wyrażenia Algebraiczne
to jest mnożenie sum algebraicznych jak by coś
(k do kwadratu - 2k + 2) (t+8)
(2x-1)(y-3)
(3a+4)(a-5)
(-x+y)(5x+6y)
(3ab-7)(3-7ab)
(x+5y)(7x-y)
(ab-a)(2ab+6a)
Zapisz w postaci sumy algebraicznej pole:
trapezu o podstawie x,x+2 i wysokości x+1

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-02T17:35:42+01:00
(k²-2k+2)(t+8)= k²t+8k²-2kt-16t+2t+16=k²t+8k²-2kt-14t+16
b)(2x-1)(y-3)=2xy-6x-y+3
c)(3a+4)(a-5)=3a²-15a+4a-20=3a²-11a-20
d)(-x+y)(5x+6y)=-5x²-6xy+5xy+6y²=-5x²+6y²-xy
e)(3ab-7)(3-7ab)=9ab-21a²b²-21+49ab
f)(x+5y)(7x-y)= 7x²-xy+35xy-5y²=7x²-5y²+34xy
g)(ab-a)(2ab+6a)=2a²b²+6a²b-2a²b-6a²=8a²b²-2a²b-6a²

2.
[(2x+2)/2]*(x+1)=(x+1)(x+1)
2009-12-02T17:38:40+01:00
(- 2² + 2) (t+8)=(4+2)(t+8)=4t+32+2t+16=4t+38
nie wiem czy dobrze zrozumialam o co ci chodzi w tym przykladzie.
(2x-1)(y-3)=2xy-6x-y+3
(3a+4)(a-5)=3a²-15a+4a-20
(-x+y)(5x+6y)=-5x²-6xy+5xy+6y²=5x²-xy+6y²
(3ab-7)(3-7ab)=9ab-21ab²-21+49ab=58ab-21ab²-21
(x+5y)(7x-y)=7x²-xy+35xy-5y²=7x²+34xy-5y²
(ab-a)(2ab+6a)=2ab²+6a²b-2a²b-6a²=2ab²+4a²b-6a²