Doświadczenie - Położenie aparatów szparkowych

Potrzebne: 3 liście tego samego gatunku, wazelina, oliwa...

1. Napełnij 3 jednakowej wielkości słoiki wodą, na wierzch wylej warstwe oliwy.
2. Jeden liść posmaruj wazeliną po dolnej stronie, drugi po górnej, trzeciego w ogóle nie smaruj.
3. Liście umieść w słoikach tak, aby w wodzie zanurzone były tylko ogonki.
4. Zaobserwuj, co się dzieje z ilością wody w słoikach i o czym to świadczy.
5. Wskaż zestaw, który w doświadczeniu był próbą kontrolną.

1

Odpowiedzi

2009-12-02T17:35:52+01:00
5. Próba kontrolna to liść niczym nie posmarowany.

4. Liść posmarowany po dolnej stronie nie będzie transpirował wody, bo zatkano jego aparaty szparkowe, nie będzie więc ubytku wody w naczyniu, bo: po pierwsze warstwa oliwy uniemożli parowanie wody bezpośrednio z naczynia, a po drugie liść nie będzie pobierał wody, bo i nie będzie jej transpirował.
Liść posmarowany na górnej powierzchni blaszki liściowej, będzie transpirował wodę, bo nie zatkano jego aparatów szparkowych, zaobserwować więc można ubytek wody z naczynia.

:))
110 3 110