Król dał złotnikowi 2kg złota i tyle ważyła korona.Po zmierzeniu objętości kotony okazało się że wynosi ona 120cm szećsciennych..
a) jeśli gęstość złota wynosi 19.3g/cm sześcienny to czy złotnik był uczciwy ?
b)oblicz ile srebra dołożył złotnik jeżeli gęstość tego metalu wynosi 10,5g/cm sześcienny.

1

Odpowiedzi

2009-06-02T21:47:39+02:00
A)
m=2kg=2000g
g=gęstość
g=m/V
V=m/g
V=2000g/19,3g/cm³≈104cm³
104cm³<120cm³
Złotnik był nie uczciwy
b)
120cm³-104cm³=16cm³
m=10,5 g/cm³ * 16cm³=168g
Dodał 168 gram srebra