Rozwiąż układy równań metodą przeciwstawnych współczynników:
a) 3u+2v=2
5u+4v=6
b) 3s+5t= - 6
1,5s - 2t= -3
c) 5=3x-y
5x-2y=7
d) x-3y=5
y+3x=-5
POWINNO WYJŚĆ :
a) u = -2
v = 4
b) s =-2
t =0
c) x =3
y =4
d) x = -1
y= -2
PROSZĘ O SZYBKĄ ODPOWIEDŹ :D

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-03T08:36:07+01:00
A)
3u+2v=2 /*(-2)
5u+4v=6
-6u(-4v)=(-4)
5u+4v=6
-u=2 /:(-1)
u=(-2)
3*(-2)+2v=2
-6+2v=2
2v=8
v=4

b)
3s+5t= - 6
1,5s - 2t= -3 /*2
3s+5t= - 6
3s-4t=(-6)
t=0
3s=(-6) /:3
s=(-2)

c)
5=3x-y /*2
5x-2y=7
-6x+2y=(-10)
5x-2y=7
-x=-3 /:(-1)
x=3
5*3-2y=7
15-2y=7
-2y=(-8) /:(-2)
y=4

d)
x-3y=5
y+3x=-5 /*3
x-3y=5
9x+3y=(-15)
10x=(-10) /:10
x=(-10)
-10-3y=5
-3y=15 /:(-3)
y=(-5)