1. Rodzaje ładunku i wzajemne oddziaływanie.
2. Co to jest pole elektryczne?
3. Rodzaje pola elektrycznego (jak ustawione są linie pola względem siebie?)
4. O czym informuje nas napięcie?
5. Od czego zależy siła wzajemnego oddziaływania?
6. Co to są linie pola elektrycznego?

pliss pomocy. fizyka -,-
;*

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-04T01:33:04+01:00
1.
Są dwa rodzaje ładunków elektrycznych: dodatnie i ujemne.
Ładunki jednoimienne (tego samego znaku) odpychają się, a ładunki różnoimienne (różnych znaków) przyciągają się.

2.
Pole elektryczne jest to pole wywołane przez ładunki elektryczne, charakteryzuje się tym, że na nieruchome ciała naładowane lub cząstki elementarne umieszczone w nim działa siła.

3.
Ze względu na kształt linii pola wyróżniamy
a) pole centralne - pole, które wytworzone jest przez ładunek punktowy. Linie tego pola rozchodzą się promieniście (ze zwrotem od + do -)
b) jednorodne to pole, którego linie są do siebie równoległe, a wartość siły działającej na ładunek próbny jest w każdym punkcie stała.

4.
Napięcie elektryczne to inaczej różnica potencjałów pomiędzy naelektryzowanymi ciałami
5.
Siła wzajemnego oddziaływania pomiędzy ładunkami zależy od:
a) wartości ładunku - im większe wartości, tym większa siła
b) odległości między ładunkami - im większa odległość, tym mniejsza siła
6.
Linie pola to linie, do których styczne w każdym punkcie mają kierunek zgodny z kierunkami sił elektrostatycznych. Zwrot linii pola jest zgodny ze zwrotem sił elektrostatycznych działających na ładunki próbne.
6 4 6