Przetłumacz na polski:
1)At school she had problems with writing and often got bad marks for wssays.
Her parents were disappointed and wanted Agatha to leave school early.
She only started writing because her older sister said she couldn'tm do it!
And even when she was already a fomous crime writer,she sometimes felt embarrassed because she still couldn't spell.
2)There are many examples of people like Agatha Christie:Hans Christian Andersen,Albert Einstein,Leonardo da Vinci,Pablo Picasso and Thomas Edison;important and creative people who had problems with reading and writing when they were young.
Of course,that doesn't mean that everybody with dyslexia isn a genius,but it shows that sometimes people can be a lot more intelligent then they seem.

2

Odpowiedzi

2009-12-02T17:32:13+01:00
1) w szkole miała kłopoty z pisaniem i złymi śladami często mieć dla wssays. Jej rodzic zostali rozczarowani i chcieli by Agatha skończyła szkołę wcześnie. Tylko zaczęła pisać ponieważ jej starsza siostra powiedziała ona couldn'tm zrób to! I nawet gdy; nawet jeśli była już fomous autor powieści kryminalnych, czasami była speszona ponieważ wciąż nie mogła przeliterować. 2) tam są wieloma przykładami...


tylko tyle byłam w stanie prztłumaczyc
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
  • anis
  • Rozwiązujący
2009-12-02T17:37:45+01:00
1) w szkole miała kłopoty z pisaniem i często dostawała złe oceny Jej rodzice byli rozczarowani i chcieli by Agatha skończyła szkołę wcześnie. Tylko zaczęła pisać ponieważ jej starsza siostra powiedziała ona nie umiem zrób to! I nawet gdy; nawet jeśli była już ważną autor powieści kryminalnych, czasami była speszona ponieważ wciąż nie mogła przeliterować. 2) tam wiele przykładów ludzi jest jak Agatha Christie: Hans Christian Andersen, Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Pablo Picasso i Thomas Edison; ważni i twórczy ludzie, którzy mieli kłopoty z czytaniem i pisaniem gdy byli młodzi. Oczywiście, to nie oznacza tego każdy z dysleksją jest geniuszem, ale to pokazuje, że czasami ludzie mogą być dużo więcej inteligentny w takim razie oni wydają się.
1 5 1