Sytuacja społeczna Palestyny

Jak wyżej... Potrzebuje informacji o sytuacji społecznej w Palestynie i chyba własnie chodzi o te czasy [wiecie] za życia Chrystusa itp. Potrzebny tam podział, krótki opis. Jedną z takich grup byli np. Pasterze. Ogólnie potrzebuje informacji o tym. Gdyby ktoś sypnął także linkiem skąd korzystał to byłbym zobowiązany :)
Pozdrawiam

ps. Liczę na jakieś w miarę dłuższe odpowiedzi

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-04T16:06:06+01:00
W
Starym Testamencie nie ma wzmianki o Nazarecie. A przecież to właśnie w Nazarecie, w miasteczku galilejskim Palestyny, Jezus spędził dzieciństwo ze swoimi rodzicami Maryją i Józefem. Nazaret był małym miasteczkiem bez renomy, jak również reszta Palestyny, pod panowaniem rzymskim, które było ciągłością generałów osławionego króla grecko-macedońskiego, Aleksandra Wielkiego. Rzymianie byli więc obecni w Galilei w epoce Zwiastowania Maryjnego przez Archanioła Gabriela i tam zostali, jak w całej reszcie Palestyny do połowy III wieku.Żydzi z Palestyny, nazwani jeszcze Hebrajczykami, są narodem, który Biblia określa jako « lud Boży », a Pismo Święte nazywa również od VI wieku przed Chr., « narodem wybranym ». W epoce Jezusa, znajduje się więc w Palestynie i szczególnie w Nazarecie, społeczeństwo mieszane, gdzie się spotykają szczególnie Hebrajczycy, Grecy i Rzymianie, lecz kultury te jednak się nie mieszają. Miasto Nazaret, nazywane « ogrodem Galilei », jest usytuowane na zboczu wzgórza, jak « strażniczka » ( « Nasar » lub « En Nasirah » po arabsku ) tego regionu. Otoczone innymi wzgórzami, znajduje się w samym sercu krainy tonącej w zieleni. Na swoim zachodnim zboczu, osadę ogranicza koryto wody, dzisiaj wyschnięteNazwa Nazaretu pojawia się po raz pierwszy na tablicy datowanej z IV lub III wieku przed Chr., odnaleziona koło miasta portowego Cesarea (miasto zbudowane w Palestynie przez żydowskiego króla Heroda Wielkiego ). W tym okresie ludność nie przekraczała 150 mieszkańców ; pomiędzy nimi Maryja i Józef –rodzice Jezusa. Mieszkańcy utrzymywali się z rolnictwa (winnice, drzewa oliwkowe, jęczmień, pszenica, jarzyny ) i z rękodzieła.W
edług Ewangelii, mieszkańcy sąsiednich osad (jak Kana 9 km), byli przekonani, że «… z Nazaretu nie może wyjść nic dobrego…». Wg odkryć archeologicznych, z czasów Chrystusa, wydaje się, że zabudowy w miastach palestyńskich a w szczególności w Nazarecie, były skonstruowane jako przedłużenie grot naturalnych. Dom Zwiastowania N.Maryi Panny był wg. śladów archeologicznych przetransformowaną grotą. W szczególności, odkrycie silosu domowego, gdzie rodziny przechowywały produkty żywnościowe, przykrycia cystern, lampki używane do oświetlenia piwnic domów, przykrywki ceramiczne w części kuchennej, ślady palenisk odnalezione pod ścianami, dały kilka wyjaśnień aby pokazać autentyczność « domu Maryi » (patrz książka Antonio Olivan :« Au pays natal de la Très Sainte Vierge », Wyd. Commissariat de Terre Sainte, Ottawa, gdzie autor dobrze udokumentowany w historii odkryć archeologicznych w Ziemi Świętej, ukazuje również, że « dom z Loretto », jest właśnie tym « domem Maryi », opuszczonym po zajęciu Nazaretu i po rzezi, którą dokonał Emir Alah en-Dine w 1263r. i przetransportowany cudownie do Loretto).Co by nie było, to właśnie w Nazarecie Maryia usłyszała apel Boga Ojca i później po zaręczynach z Józefem, w Jego domu, ciągle w Nazarecie, Święta Rodzina instaluje się i gdzie Jezus spędził swoje dzieciństwo, wiek młodzieńczy i część życia dorosłego (około 90% swojego pobytu na ziemi). Ten fakt, że Maryja, zaręczona, przeżyła Zwiastowanie w tym miejscu, gdzie zamieszkiwała zanim Józef zabrał Ją do siebie, usłyszawszy przedtem od Anioła Pańskiego: “Józefie, Synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to co się w niej poczęło”... (Mat. 1,20 ) jest nie tylko zgodne z Ewangelią ale również z odkryciami acheologicznymi przeprowadzonymi w Nazarecie (patrz w książce Antonio Olivan, cytowany już powyżej, z której użyliśmy wiele artykułów prazentowanych w tym streszczeniu. Patrz powyżej: “dla zgłębienia tematu”).Od czasu rozpoczęcia życia publicznego, Jezus wraca do Nazaretu, przemawia w synagodze, anonsując wyzwolenie uciemiężonych. Część ludności chce go wydać na śmierć. Nikt nie jest prorokiem w swoim kraju. Dlaczego więc Jezus żył w Nazarecie a nie w stolicach takich jak Jerozolima i Rzym ? Jezus Chrystus, Syn Boga i Bóg nie otrzymuje swojego tronu i swoją renomę od kogoś z zewnątrz, ponieważ On jest sobą: “Ten który jest, był i będzie”.Od fundamentalnego ewenementu Zwiastowania N.Maryi Panny przez Archanioła Gabriela, mała, nieznana osada w Galilei stała się najważniejszym i powszechnie znanym historycznie miejscem, gdzie wytrysnęło z serca Maryi “FIAT” na wolę Boską, które pozwoliło zbawić świat...