Uzupwłnij zadania Proces oddychania dostarcza bakteriom............... niezbędnej do życia. Jko jeden z nielicznych organizmów mogą one oddychać zarówno tlenowo, jak i ........................., Fermentacja polega na rozkładzie substacji organicznych bez udziału..................... Bakterie oddychające w ten sposób są przez człowieka wykorzystywane na przykład do produkcji....................,..................... i ....................... Ze względu na sposób odżywiania bakterie dzielą się na samożywne i ..................................... . Bakterie ........................... czerpią pokarm z rozkładu szczątków organizmów lub jak bakterie chorobotwórcze , żyjąc kosztem innych organizmów , wywołują choroby . Natomiast bakterie , które wytwarzają związki organiczne z udziałem energi słonecznej, przeprowadzają ..................... .

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-02T17:33:46+01:00
Uzupwłnij zadania Proces oddychania dostarcza bakteriom energii niezbędnej do życia. Jko jeden z nielicznych organizmów mogą one oddychać zarówno tlenowo, jak i beztlenowo, Fermentacja polega na rozkładzie substacji organicznych bez udziału tlenu Bakterie oddychające w ten sposób są przez człowieka wykorzystywane na przykład do produkcji.serów i win Ze względu na sposób odżywiania bakterie dzielą się na samożywne i cudzożywne . Bakterie cudzożywne czerpią pokarm z rozkładu szczątków organizmów lub jak bakterie chorobotwórcze , żyjąc kosztem innych organizmów , wywołują choroby . Natomiast bakterie , które wytwarzają związki organiczne z udziałem energi słonecznej, przeprowadzają fotosynteze .
1 5 1
2009-12-02T17:34:46+01:00
1.energii
2.beztlenowo
3.tlenu
4.serów
5.jogurtów
6.kefirów
7.cudzożywne
8.cudzożywne
9. proces fotosyntezy
2009-12-02T17:59:20+01:00
Energie
beztlenowe
tlenu
serow kefirow i jogurtow
cudzozywne
cudzozywne
fotosynteze