Piłka spada swobodnie z wysokości h₁=5m. Jak długo trwać będzie ruch piłki i jaką szybkość będzie miała ona w chwili uderzenia o ziemię? Dla uproszczenia obliczeń przyjmij g= 10m/s².

podpowiedź: Można korzystać z wzorów:
S=½∧a∧t²
h=½∧g+t²
v=a∧t lub v=g∧t (obydwa wzory znaczą to samo)

g= grawitacja


PILNE!

1

Odpowiedzi

2009-12-02T18:00:14+01:00
S = 1/2 * g * t2
t = √2S/g (wszystko pod pierwiastkiem)
t = √10 s = 3,16 s
g = V/t
V = t * g = 3,16 s * 10 m / s2 = 31,6 m / s