Odpowiedzi

2009-12-02T17:38:46+01:00
POLE KLOMBU= πr²
P=π*8²
P=64m²π

POLE KLOMBU ZE ŚCIEŻKĄ
P=π*10²
P=100m²π

POLE ŚCIEŻKI:
100m²π-64m²π=36m²π
2009-12-02T17:40:16+01:00
Klomb ze ścieżką
średnica=10m
r=5m
("r" to jest promień)
p=πr²
p=π5²
p=25πm²

klomb
średnica=8m
r=4m²
p=πr²
p=π4²
p=16πm²
różnica:
16πm²-4πm²=12πm²
odp:Ścieżka ma 12πm² powierzchni
2009-12-02T17:40:45+01:00
Pierw obliczamy powierzchni ścieżki i klombu razem:
P=π(8+2)²=π×100=314[m²]
nastepnie obliczamy powierzchnie ścieżki poprzez odjęcie powierzchni klomu i ścieżki razem od powierzchni samego klombu:
P=314m²-π(8)²=314m²-200,96m²=113,04m²