3. Spójrz na rysunek graniastosłupa prostego pięciokątnego. Wypisz:
a) dwie pary krawędzi równoległych,
.......... ..........
b) dwie pary krawędzi prostopadłych,
.......... ..........
c) dwie pary ścian prostopadłych.
.......... ..........

2

Odpowiedzi

2009-12-02T17:40:16+01:00
2009-12-02T17:41:09+01:00