Połącz niekorzystne zjwaiska w gospodarce Etiopii z przyczynami ich powstwania. Poszczególne zjawiska mogą mięc więcej niż jedną przyczynę.

a) niska wydajność rolnictwa
b) degradacja pastwisk
c) erozja gleb
d) słabo rozwinięty przemysł przetwórczy
e) niewielkie wydobycie zasobów
f) surowców mineralnych

1) niedobór środków finansowych na inwestycje
2) niedobór wykształconej kadry pracowniczej
3) nadmierny wypad zwierząt
4) Częste susze
5) prymitywne metody upraw
6) słabo rozwinięta infastrastruktura transportowa

Proszę o pomoc ; )

1

Odpowiedzi

2009-12-02T20:04:29+01:00