Odpowiedzi

2009-12-28T16:24:15+01:00
Koleżanka "niepostrzegana" najwyżej dorobiła się "eksperctwa" na kopiowaniu odpowiedzi innych (mówię z doświadczenia). ^^

a) |3x - 4| = 5
3x - 4 = 5 v 3x - 4 = -5
3x = 9 v 3x = -1
x = 3 v x = -1/3

b) |7x - 4| = 0
7x - 4 = 0
x = 4/7

c) |8x - 3| ≤ 0
|8x - 3| = 0 (moduł liczby nie może być mniejszy od 0)
8x - 3 = 0
x = 3/8

d) |5 - 3x| < -2
x∈Ф (moduł liczby nie może być mniejszy od 0, tym bardziej od -2)

e) |3 - 5x| < 0
x∈Ф (moduł liczby nie może być mniejszy od 0)

f) |x - 7| ≥ 0
x∈R (moduł dowolnej liczby jest większy lub równy 0)

g) |3x - 7| ≥ -1
x∈R (moduł dowolnej liczby jest większy lub równy 0, więc zawsze większy od -1)

h) |4x - 2| > 0
4x - 2 ≠ 0 (moduł jest większy lub równy 0, zatem jest większy od 0 tylko wtedy, gdy nie jest równy 0)
4x ≠ 2
x ≠ 1/2 lub x∈(-∞;1/2)u(1/2;+∞)

i) |x - 2| = -3
x∈Ф (moduł liczby nie może być mniejszy od 0)