1. napisz na podstawie róznych źródeł, które zwierzęta mają najlepiej rozwinięte zmysły.
2. które zmysły człowieka służą do odbioru największej ilości informacji ?
3. wskaż zależność pomiędzy zmysłami smaku, wzroku i węchu.

proszę o rozwiązanie wszystkich poleceń. :)

1

Odpowiedzi

2009-06-03T21:21:53+02:00
1 . Orły, sokoły, ^^
2. Smak, wzrok
3
U człowieka i większości zwierząt występują następujące zmysły:

wzrok – związany z okiem, umożliwia rozpoznawanie fal elektromagnetycznych w widzialnym zakresie (światła). Ponieważ jedne receptory odpowiedzialne są za rozpoznawanie koloru (częstotliwość fali), a inne za rozpoznawanie jasności, można wzrok uważać za dwa osobne zmysły.
słuch – związany z uchem
smak – związany z językiem i jamą ustną. Jeden z dwóch "chemicznych" zmysłów. Istnieją co najmniej cztery rodzaje receptorów na języku, dlatego można powiedzieć, że są to cztery różne zmysły, zwłaszcza, że każdy z receptorów przekazuje informacje do trochę innej części mózgu.
Cztery znane receptory wykrywają smak słodki, słony, kwaśny i gorzki. Piąty receptor, "umami", został odkryty w 1908 i jego istnienie zostało potwierdzone w 2000. Receptor umami rozpoznaje kwas glutaminowy występujący w mięsie i będący przyprawą (jako glutaminian sodu).
węch – związany z nosem, to drugi "chemiczny" zmysł. W przeciwieństwie do smaku, zapach rozpoznawany jest przez setki różnych receptorów, z których każdy rozpoznaje inne cząsteczki.