Pomocy<prosze z obliczeniami>>
zad1
oblicz,ile energi potrzeba,aby:
a)podgrzać 0,25 kg wody o 10 *C
b)podgrzć 10 kg żelaza o 5*C
c)podgrzać 20 kg alkocholu o 7*C

zad2
oblicz ile wody można podgrzać,dostarczając 20kJ energi,jeśli chcemy zmienić jej temperaturę:
a)od 10*C do 50*C
b)od 20*C do 90*C

zad3
ile energi trzeba dostarczyć,aby podgrzać o 10*C wodę w basenie o wymiarach 25m*10m*2m?metr sześcienny wody ma masę 1000kg.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-02T18:34:27+01:00
1)
Q=c*m*(tk-tp)
a.
cw=4200J/(kg*stopień)
Q=4200*0,25*10=10500J
b.
cż=449J/(kg*stopień)
Q=449*10*5=22450J
c.
ca=2510J/(kg*stopień)
Q=2510*20*7=351400J
2)
Q=c*m*(tk-tp)
m=Q/(cw*Δt0
a.
m=20000/(4200*40)=0,119kg=119g
b.
m=20000/(4200*70)=0,068kg=68g
3)
V=25m*10m*2m=500m3
m=500000kg
Q=4200*500000*10=21*10 do potęgi 9J=21GJ gigadżuli
  • Użytkownik Zadane
2009-12-02T19:46:39+01:00
4200 J/Kg
zad1
oblicz,ile energi potrzeba,aby:
a)podgrzać 0,25 kg wody o 10 *C
Q= m cw dT
Q= 0,25* 4200 * 10C=10,5kJ

b)podgrzć 10 kg żelaza o 5*C
Q= 10 * 449(cw żelaza z tablic) * 5C= 22,45kJ

c)podgrzać 20 kg alkocholu o 7*C
Q= 20* 2380(z tablic przyjąłem etylowy bo nie piszesz jaki alkohol) * 7=333,2kJ
kJ= 1000 J( kilo dżul= 1000 dżuli)
zad2
oblicz ile wody można podgrzać,dostarczając 20kJ energi,jeśli chcemy zmienić jej temperaturę:
a)od 10*C do 50*C
Q= m cw dt
m= Q/(cw* dT)
m= 20 000/(4200* 40) bo dT= T1-T2= 50-10 = 40
m=0,119 kg

b)od 20*C do 90*C
m= Q/( cw*dT)
m= 20 000/ ( 4200* 70)
m= 0,068 kg

zad3
ile energi trzeba dostarczyć,aby podgrzać o 10*C wodę w basenie o wymiarach 25m*10m*2m?metr sześcienny wody ma masę 1000kg.

Masa wody z basenu
25*10*2=500 m 3
500* 1000= 500 000 kg wody jest w basenie
Q= m cw dT
Q= 500 000* 4200 * 10
Q= 21 000 000 000 J= 21 000 MJ= 21 GJ

sprawdź jeszcze raz obliczenia
to tyle