Zad 1 Dla jakich m równanie x²+2mx+3=0 ma dwa różne rozwiązania?


zad 2
Funkcja f określona jest wzorem: f (x)=mx²+4x+1. Wyznacz te wartości m, dla których wierzchołek paraboli, będącej wykresem funkcji f, leży na prostej y=-x-5

1

Odpowiedzi

2009-12-03T17:11:53+01:00
Zad 1
x²+2mx+3=0
a=1 b=2m c=3
założenie delta>0
delta=b²-4ac=4m²-12
delta>0 <=> 4m²-12>0 /:4
m²-3>0
m(m-3)>0
m=0 lub m=3
m należy do przedziału (-nieskończoności,0) u (3,+nieskończoności)