Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-03T14:24:09+01:00
Od 1517 roku w Niemczech ścierały się dwa nurty religijne: katolicy, popierani przez cesarza i protestanci, którzy wielkie poparcie zyskiwali u lokalnych książąt. Kiedy w 1555 roku doszło do pokoju religijnego w Augsburgu, unormowało to w pewnym stopniu stosunki religijne w Rzeczy, poprzez zasadę "kogo panowanie, tego religia". Od tamtej pory zamieszki na tle religijnym było bardzo rzadkie i bez większego echa. Narastał jednak konflikt między Rzeszą Niemiecką i cesarzem - katolikiem, a Królestwem Czech (pozostającym pod panowaniem cesarza), które przyjęło protestantyzm. Konflikt główny wybuchł w 1618 roku, w tym samym, w którym rozpoczęła się wojna trzydziestoletnia. Czechy dążąc do autonomii, wypowiedziały cesarzowi posłuszeństwo, jednak przegrane walki spowodowały, że niezależność Czech jako osobnego państwa, związanego z Niemcami stosunkami feudalnymi, została całkowicie zniesiona.
2 5 2