Odpowiedzi

2009-12-02T19:41:00+01:00
Dane:
Vp = 4 m/s
Vk = 1 m/s
a (opóznienie) = 20 cm/s² = 0,2 m/s²

Rozw.

W jakim czasie przebędzie:

Wzór na opóźnienie, z którego obliczymy czas:
a = Vp - Vk : t

0,2 m/s² = 4 m/s - 1 m/s : t [s] / x t
0,2 m/s² x t [s] = 3 m/s / : 0,2 m/s²

t = 15 s

Jaką drogę przebędzie:

Wzór na drogę w ruchu jednostajnie opóźnionym:
s=½at²

s = ½ x 0,2 m/s² x 15² s
s = 0,1 m/s² x 225 s
s = 22,5 m