Odpowiedzi

2009-12-02T17:53:43+01:00
FERMENTACJA U CZŁOWIEKA ZACHODZI NP. PO WYSIłKU FIZYCZNYM, POTOCZNIE ZNANA JAKO "ZAKWASY", SĄ ONE SPOWODOWANE NAGROMADZENIEM KWASU MLEKOWEGO W MIĘŚNIACH
2009-12-02T18:18:32+01:00
1. Fermentacja mlekowa odbywa się w mięśniach człowieka. Odbywa się ona poprzez redukcję pirogronianu (czyli produktu rozkładu sześciowęglowej glukozy) do kwasu mlekowego (mleczanu). Przemiany te nazywa się częściej oddychaniem beztlenowym. Ogólny zapis fermentacji mlekowej przedstawia się następująco:
C6H12O6+2 ADP + 2 Pi 2CH3CHOHCOOH + 2 ATP