W trójkącie o boku równym 6 cm i wysokości poprowadzonej na ten bok równej 4,8 cm wykreślono prostą równoległą do danego boku trójkąta. Prosta ta odcięła od trójkąta trapez, którego krótsza podstawa ma długość 3,5 cm. Oblicz wysokości powstałego trójkąta i trapezu.

1

Odpowiedzi

2009-12-03T00:16:14+01:00
Zgodnie z załączonym rysunkiem wysokość powstałego trójkąta to x, zaś powstałego trapezu to 4,8-x.
Długość x wyznaczymy z podobieństwa trójkątów - wyjściowego i powstałego przez odcięcie. Mianowicie:
3,5/6=x/4,8
Stąd x=2,8 - wysokość trójkąta
a 4,8-x=2 - wysokość powstałego trapezu
1 5 1