Odpowiedzi

2009-12-02T18:05:09+01:00
CAB=47s
CAB=ABD
ABD=47s
ACD=CDB
ACDiCDB=360-(47*2)=360=94=266
ACD=266:2=133
CDB=133
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-02T19:03:41+01:00
Dane: trapez równoramienny, w którym
CD = AD oraz kąt CAB ma miarę 47 stopni.
Oznaczenia jak w załączniku.

Suma miar katów trapezu = 360 stopni
2*(α + 47) + 2β = 360
Suma miar katów Δ ACD = 180 stopni
2*α + β = 180
-----------------------
2*α + 2*β = 360 - 2*47
2*α + β = 180
--------------------------
2*α + 2*β = 266
2*α + β = 180 --> odejmujemy stronami
------------------
β = 266 - 180 =86

2*α = 180 - β = 180 - 86 = 94
α = 94 :2 = 47
--------------------
Katy w trapezie
α + 47 = 47 + 47 = 94
β = 86
Odp. W tym trapezie kąty przy podstawie AB mają po 94 stopnie,
a przy podstawie CD po 86 stopni.
1 5 1