BŁAGAM POMÓŹCIE...
ALE TE ZADANIA TYLKO Z JEDNĄ NIEWIADOMĄ MOGĄ BYĆ ROZWIĄZNAE...

1.W księgarni było 2490 egzemplarzy pewnej książki wydanej w dwóch różnych drukarniach. Ile było sztuk książek wydanych przez każdą drukarnię, jeżeli 6,5% książek wydanych w pierwszej drukarni stanowiło tyle co 8,5% ksiązek wydanej w drugiej drukarni?


2.Z przystani A w kierunku przystani B wypłynął statek, który poruszał się z prędkością 10 km/h. W cztery godziny później z tej samej miejscowości i w tym samym kierunku wypłynął drugi statek poruszający się z prędkością 12km/h. Oba statki dotarły jednocześnie do miejscowości B. Jaka jest odległość pomiedzy tymi przystaniami ?


PROSZĘ O ANALIZĘ I KONKRETNE ROZWIĄZANIE...:*
PILNEE NA JUTRO :)
Z GÓRY DZIĘKI :*:*:)

2

Odpowiedzi

2009-12-02T18:22:47+01:00
I kszegarnia---x
II księgarnia----2490-x
6,5%=0,065
8,5%=0,085
0,065x=0,085(2490-x)
0,065x=211,65-0,085x
0,065x+0,085x=211,65
0,15x=211,65/:015
x=1411
i ksiegarnia--1411
II ksiegarnia---2490-1411=1079
2)prędkość pierwszego statku---10 km/h
prędkość drugiego statku---12 km/h
czas płynięcia pierwszego statku-----t
czas drugiego statku-------t-4 (ponieważ wypłynął 4 h póżniej)
droga dla obu statków jest ta sama,droga=prędkość * czas
10t=12(t-4)
10t=12t-48
10t-12t=-48
-2t=-48/:(-2)
t=24
droga=10*24=240 km
odległość wynosi 240km
1 5 1
2009-12-02T18:27:50+01:00
Zad 1
6,5x + 8,5x = 2490
15x = 2490
x = 166
6,5 razy 166 = 1079
8,5 razy 166 = 1411
jedna drukarnia wydala 1079 książek
druga drukarnia wydała 1411 książek
zad 2
s₁ - droga pierwszego statku = v₁t₁
v₁ = 10 km/h
t₁ - czas płynięcia pierwszego statku z A do B = ?
s₂ - droga drugiego statku = v₂t₂
v₂ = 12 km/h
t₂ - czas płynięcia drugiego statku z A do B = t₁ - 4h
s₁ = s₂
v₁t₁ = v₂(t₁ - 4) = v₂t₁ - 4v₂
10t₁ - 12t₁ = - 4 razy 12
- 2t₁ = - 48
t₁ = 24 h
s₁ = s₂ = v₁t₁ = 10 razy 24 = 240 km
odległość między przystankami wynosi 240 km