Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-06-02T19:49:54+02:00
Oblicz, ile energii odda do otoczenia 10 kg pary wodnej o temperaturze 120ºC, po skropleniu i oziębieniu wody powstałej z pary oraz po skrzepnięciu i oziębieniu lodu do temperatury -20ºC.
Etap 1 oziębianie pary wodnej do temperatury skraplania pary wodnej.
ΔT=120°C-100°C=20°C=20K
Q=Cw*m*ΔT
Q=1020J/kg*K *10kg*20K
Q=204 000J

Etap 2 skraplanie pary w temperaturze stałej 100°C
Q=Cs*m
Q=2 258 000J/kg *10kg
Q=22 580 000J

Etap 3 Oziębnianie wody do temperatury krzepnięcia wody
ΔT=100°C-0°C=100°C=100K
Q=Cw*m*ΔT
Q=4190J/kg*K *10kg*100K
Q=4 190 000J

Etap 4 krzepnięcie wody w temperaturze stałej 0°C
Q=Ck*m
Q=335 000J/kg *10kg
Q=3 350 000J

Etap 5 oziębianie wody od 0°C do -20°C
ΔT=0°C-(-20°C)=20°C=20K
Q=Cw*m*ΔT
Q=2100J/Kg*K *10kg*20K
Q=420 000J

Energia oddana = 204 000J + 22 580 000J + 4 190 000J + 3 350 000J + 420 000J = 30 744 000J=30 744kJ
9 4 9