1.kwadrat ma bok długości 2 cm , trójkąt równoboczny ma bok długości 3 cm, a sześciokąt foremny -6 cm.dla każdej z tych figur oblicz
a)długość okręgu opisanego na tej figurze,
b)pole koła pisanego w tę figurę.
2.okrąg ma promien długosci 10 cm.oblicz pole wpisanego w ten okrąg:kwadratu,sześciokąt foremny,trójkąt równoboczny

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-02T18:20:54+01:00
A)
dla kwadratu l=2√2π
dla trójkąta l=2√3π
dla sześciokąta l=12π
b)
dla kwadratu P=2π
dla trójkąta P=3π
dla sześciokąta P=36π

2.dla kwadratu P=400
dla trójkąta P=75√3
dla sześciokąta P=25√3
2 1 2