Odpowiedzi

2009-12-02T18:49:42+01:00
Aktywa trwałe :
środki trwałe: hala produkcyjna, samochód
środki trwałe w budowie:budowa magazynu
wartości niematerialne i prawne
inwestycje długo terminowe:weksle, akcje
2 5 2