Zad 1 str 100
wyjaśnij jaki wpływ na rozwój cywilizacji greckiej miały warunki naturalne?,
zad 2 str100
Wymień podobieństwa i różnice występujące między ustrojami politycznymi starożytnych Aten i Sparty.
zad 3str100
Przedstaw skutki zwycięstwa odniesionego przez Greków w wojnie z Persją.
zad4 str 100
Wyjaśnij w jaki sposób bitwa pod Cheroneą wpłynęła na dzieje Grecji.
zad 5 str 100
Oceń jakie znaczenie dla świata starożytnego miały podboje Aleksandra Wielkiego.
zad 6 str 100
Wskaż wpływy kultury greckiej widoczne do dziś.
zad 7 str 100
Porównaj wierzenia Greków z religiami mieszkańców starożytnego Bliskiego Wschodu.
zad 8 str 100
Wymień czynniki które jednoczyły wszystkich Hellenów.Następnie opowiedz co wpłynęło na odrębność poszczególnych polis.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-02T21:32:39+01:00
1. Rozwój handlu, gdyż posiadała dostęp do morza.
2 1 2