Odpowiedzi

2009-12-02T18:16:25+01:00
Podstawowym zadaniem arkusza kalkulacyjnego jest umożliwienie analizy danych liczbowych i wykonywania obliczeń. Arkusz kalkulacyjny ma także zastosowanie do sporządzania wykresów, tabel i wydruków.

Do przydatnych zastosowań arkuszy kalkulacyjnych należą:
-planowanie w ramach gospodarstwa domowego
-rachunkowość
-wykonywanie podstawowych obliczeń
-śledzenie wykorzystania czasu
-tworzenie list
24 1 24
2009-12-02T18:32:01+01:00
Najważniejszym narzędziem arkusza kalkulacyjnego są funkcje (matematyczne, statystyczne, daty i czasu, finansowe, bazodanowe, logiczne), za pomocą których wprowadzone do arkusza dane są automatycznie przetwarzane. Możliwe jest także tworzenie różnego rodzaju symulacji.
Za pomocą arkusza kalkulacyjnego można także wizualizować dane, prezentując je w postaci wykresów (kolumnowych, słupkowych, kołowych, liniowych, warstwowych itd.), które pozwalają łatwiej zorientować się we wzajemnych zależnościach i tendencjach.
29 4 29
2009-12-02T22:33:16+01:00
Podstawowym zadaniem arkusza kalkulacyjnego jest umożliwienie analizy danych liczbowych i wykonywania obliczeń. Ma także zastosowanie do sporządzania tabel, wykresów i wydruków albo przechowywania danych w postaci pliku. Do przydatnych zastosowań arkuszy kalkulacyjnych należą:

* planowanie w ramach gospodarstwa domowego
* rachunkowość
* wykonywanie podstawowych obliczeń
* śledzenie wykorzystania czasu
* tworzenie list

i wiele innych.
18 2 18