Odpowiedzi

2009-12-02T18:11:51+01:00
Zróżnicowania demograficzne w przestrzeni kraju
2.1. Zmiany liczby ludności
2.2. Rozmieszczenia ludności
2.3. Struktura płci i wieku
2.4. Zmiany struktur demograficznych
2.5. Umieralność i długość trwania życia
2.6. Przyrost naturalny
2.7. Migracje wewnętrzne i zagraniczne

3. Wybrane problemy miast i aglomeracji miejskich w Polsce
3.1. Przekształcenia struktury społeczno - przestrzennej
3.1.1. Główne cechy miasta socjalistycznego w Polsce
3.1.2. Rozpad miasta socjalistycznego
3.1.3. Polaryzacja przestrzenna społeczeństwa - ubóstwa
3.1.4. Inne konsekwencje przestrzenne
3.2. Miasta w Polsce w warunkach gospodarki rynkowej

4. Przekształcenia struktury społecznej
4.1. Kształtowanie się nowej struktury społecznej
4.1.1. Elita i klasa średnia
4.1.2. Klasa robotnicza
4.2. Zróżnicowania etniczne

5. Nowe wymiary zróżnicowań społeczno-przestrzennych
5.1. Struktura przestrzenna zachowań wyborczych w Polsce
5.2. Zmiany struktury przestrzennej zatrudnienia i problem bezrobocia
5.3. Zróżnicowanie przestrzenne dochodu narodowego
5.4. Zróżnicowania przestrzenne dochodów ludności
5.5. Rozwój handlu detalicznego i hipermarketów
5.6. Zachowania przestrzenne podmiotów gospodarczych

Chyba tyle..xD