Odpowiedzi

2009-06-03T04:22:06+02:00
Wartość siły przyciągania mas wyraża się wzorem:
F=G*m1*m2/r²
więc na Ziemi F=G*M*m2/r² (M - masa Ziemi, r -promień Ziemi)
zwiększenie masy do wartości 2*M spowoduje że F₂=G*2*M*m2/r²
zatem F₂=2*F

Ciężar człowieka będzie dwukrotnie większy, tzn P=1200N.

2 2 2