Bardzo proszę o rozwiązanie przynajmniej jednego zadania ale zależy mi na wszystkich ( prosiłabym o obliczenia do zadań ):
Zadanie 1.
Wyraź za pomocą wyrażenia algebraicznego odpowiedż na pytanie postawione w zadaniu:
a) Każdy z wymiarów prostokąta a cm i b cm zwiększono o 2 cm. O ile zwiększy się pole tego prostokąta ?
b) Każdy z wymiarów prostokąta x cm i y cm zwiększono o 5 cm. O ile zmniejszy się pole tego prostokąta ?
c)Bok rombu jest o 3cm dłuższy od wysokości x. O ile zmniejszy się pole tego rombu, jeśli każdy bok i wysokość zmniejszymy o 1 cm ?

Zadanie 2.
W trapezie jedna z podstaw ma długość ( x + 1 ) dm, a druga podstawa jest o 5 cm dłuższa. Wysokość trapezu jedt o 2 cm krótsza od krótszej podstawy. Oblicz pole tego trapezu. Wykonaj obliczenia dla x = 1.

Bardzo Dziękuję :)

1

Odpowiedzi