Zadanie 9:
36 g magnezu spalono w tlenie. Powstało 60 g tlenku magnezu.
a) Oblicz, ile gramów tlenu wzięło udział w tej reakcji.
b) Oblicz stosunek masy magnezu do masy tlenu w tlenku magnezu.
Zadanie 10:
Ustal wzór elementarny związku chemicznego o składzie procentowym:
59% sodu i 41% siarki.1

Odpowiedzi

2012-09-10T12:26:34+02:00

9.

Reakcja :

2 Mg + O₂⇒ 2 MgO

 

a) Korzystamy z prawa zachowania masy, które mówi,że suma mas substratów równa się masie produktu ( w tym przypadku jest 1 produkt)

czyli :

2 Mg + O₂⇒ 2 MgO

------------------------

36g + Xg = 60g

X= 60g - 36g

X= 24g tlenu

 

b) Tlenek magnezu MgO

Masa mola Mg = 24g

Masa mola O= 16g

Stosunek masowy Mg : O = 24 : 16 = 3 : 2 ( po skróceniu przez 8)

 

10.

Dane :

M S = 32g/mol

M Na = 23g/mol

ms (%) S = 41g

ms (%) Na = 59g

 

* Obliczam w jakim stosunku molowym połączone są Na i S :

nS = ms S : M S = 41g : 32g ≈ 1,3 mola

ns = ms Na : M Na = 59g : 23g/mol ≈ 2,6 mola

 

Stosunek molowy Na : S = 2,6 : 1,3 = 2 : 1 ( po skróceniu przez 1,3)

Wzór tego związku ma postać : Na₂S