Prosze o wypracowanie na parenascie zdan na ten temat : Write a description of an old person's childhood. Pomocnicze pytania Choose a person e.g. tour grandmother or neighbour. Write questions to ask about his/her childhood: when he/she was born, where he/she lived a neighbour,family,school,weekends,music.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-03T00:40:15+01:00
My grandmother's name is Barbara. She will be 79 this month. I would like to tell you her story...
So she was born in Warszawa during II World War. It was very difficult time for people. Specially for children. But my grandma had a very happy childhood as she told me. She had a good, carefull parents, big white house and a dog, called Rex. As we all know the time she was living in was very dangerous for all of the people, but my grandma didn't loose anyone. She used to live in quite save area in Warszawa... When she was 12 she met Stanisław who was her first love and who is her houseband and my grandfather now. They were best friends at the begining. My Grandma helped him when he lost his parents. When they got old enaugh they got married and they are still together. Well... I think they're still in love with each other. Isn't that beautifull?

Moja babcia nazywa się Barbaba. Będzie miała 79 lat w tym miesiącu. Chciałbym opowiedzieć wam jej historie.
Więc ona urodziła się w Warszawie podczas II wojny światowej. To był bardzo trudny okres dla ludzi, specjalnie dla dzieci. Ale moja babcia miała bardzo szczęśliwe dzieciństwo tak jak mi mówiła. Miała bardzo dobrych, opiekuńczych rodziców, duży biały dom i psa, nazwanego Rex. Jak wszyscy wiemy okres w którym żyła był bardzo niebezpieczny dla wszystkich ludzi, ale moja babcia nie straciła nikogo. Mieszkała w całkiem bezpiecznej okolicy w Warszawie. Kiedy miała 12 lat poznała Stanisława, który był jej pierwszą miłością i który jest jej mężem a moim dziadkiem teraz. Oni byli najlepszymi przyjaciółmi na początku. Moja babcia pomogła mu kiedy on stracił swoich rodziców. Kiedy byli wystarczająco dorośli, wzięli ślub i ciągle są razem. Myślę, że ciągle są w sobie zakochani. Czy to nie jest piękne?

TEKST całkowicie przeze mnie napisany, bez żadnych translatorów itp. Nie ściągłam go z nikąd więc jest unikatowy :) myślę, że zasłużyłam na oznaczenie mojej pracy za "najlepszą" :)