- Który z trapezów ma najmniejsze pole?
1 - podstawa dolna - 5,8cm; podstawa górna - 3,4cm; wysokość - 2,8cm
2 - p.d - 56cm; p.g - 25cm; wys. - 32cm
3 - p.d - 0,48cm; p.g - 0,22cm; wys. - 0,24cm

- Oblicz pole trapezu jeżeli : wysokość ma 4cm, podstawa górna 6cm, a kąt ostry trapezu wynosi 45 stopni.

Z góry dzięki ;)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-02T18:33:57+01:00
P trapezu=¹/₂*(a+b)*h

1.P=1/2*(5,8+3,4)*2,8=1/2*9,2*2,8=12,88cm2

2.P=1/2*(56+25)*32=1/2*81*32=1296cm2

3.P=1/2*(0,48+0,22)*0,24=1/2*0,70*0,24=0,084cm2

Odp. Najmniejsze pole ma trzeci trapez.

h=4cm
p.g.=6cm

h=4=a
P=1/2*(a+b)*h
P=1/2*(4+6)*4=1/2*10*4=20cm2
50 3 50
2009-12-02T18:36:18+01:00
1)
P= 1/2*(5,8+3,4)*2,8= 4,6*2,8= 12,88cm kwadratowych
2)
P= 1/2*(56+25)*32= 40,5*32= 1296cm kwadratowych
3)
P= 1/2*(0,48+0,22)*0,24= 0,35*0,24= 0,084cm kwadratowych
Najmniejszy trapez to nr 3.
32 3 32