Odpowiedzi

2009-12-02T18:46:39+01:00
-Witaj Fryderyku. Czy mogłabym przeprowadzić z Tobą wywiad?
- ach jak miło Cię widzieć! Oczywiście, parę pytań nie zaszkodzi.
-Więc zaczynajmy. W jakim miesiącu się urodziłeś?
- W miesiącu zimnym. Urodziłem się w Lutym.
- Gdzie się urodziłeś?
- Urodziłem się w Żelazowej Woli
-Jakim przedstawicielem muzyki jesteś?
- Muzyki z okresu romantyzmu
- jak potocznie cię nazywają przyjaciele?
- To zabawne ale mówią że jestem poetą fortepianu.
-Skąd czerpałeś wzorce muzyczne?
- Z muzyki Ludowej.
- Twoja przyjaciółka i towarzyszka życia to?
- to George Sand.
- Fryderyku ogromnie ci dziękuję że poświęciłeś mi trochę czasu!
- Ależ to dla mnie przyjemność!
- Do widzenia Fryderyku!
- Żegnaj!

- Welcome Fryderyk. Could I interview you?
- ah how nicely to see you! Of course, a few questions won't harm.
- So let us start. What month were you born in?
- In the cold month. I was born in February.
- Where were you born?
- I was born in the Ferric Will
- what representative of the music are you?
- Of music from the Romantic period
- how popularly are friends naming you?
- It is funny but they are saying that I am a poet of the grand piano.
- Where from did you draw musical standards?
- From the folk music.
- Your friend and the life companion it?
- it is George Sand.
- Fryderyk tremendously I thank you that you devoted a little time to me!
- But it is for me pleasure!
- For the visit Fryderyk!
- Say goodbye to!