Pomóżcie przetłumaczyć na poniedziałek
Mutti, ich brauche viele Schulsachen. Alles ist weg.
Was brauchst du denn?
Ich brauche einen Bleistift.
Einen Bleistift? Hier ist doch ein Bleistift.
Er ist aber zu weich. Ich brauche auch einen Tintenkiller.
Einen Tintenkiller? Hier liegt doch ein Tintenkiller.
Er ist aber nicht gut. Ich brauche auch eine Schere für Kunst.
Eine Schere? Eine Schere ist sicher im Haus.
Sie ist aber kaputt. Ich brauche noch ein Lineal.
Ein Lineal? Da liegt doch ein Lineal.
Es ist aber zu kurz. Und ich brauche auch Patronen.
Patronen habe ich. Bitte, hier sind patronen.
Oh, danke.

3

Odpowiedzi

2009-12-02T18:28:33+01:00
Mamo, muszę wiele przyborów szkolnych, wszystko znika.
Czego potrzebujesz?
Muszę ołówkiem.
Ołówek? Oto ołówkiem.
Ale on jest zbyt miękkie. Muszę gumki.
Gumka atramentu? Ale tu jest gumka atramentu.
Ale on nie jest dobry. Ja również potrzebę nożyczki dla sztuki.
Nożyczki? Nożyczki są bezpieczne w domu.
Ale to nie działa. I nadal potrzebują władcy.
Władca? Ponieważ jest władcą.
Ale to jest zbyt krótki. A także potrzeba nabojów.
Kasety mam. Proszę, tu są naboje.
Och, dziękuję
2009-12-02T18:35:01+01:00
Mamo, potrzebuję wielu rzeczy do szkoły. Wszystko jest drogie.
Co potrzebujesz?
Potrzebuję jeden ołówek.
Jeden ołówek? Tutaj jest jeden ołówek.
On jest zbyt miękki. Potrzebuję też jeden (chodzi o coś z atramentem ,chyba o pióro)
Jeden ...? Tutaj leży jeden ...
Ale on jest niedobry. Potrzebuję też nożyczki na sztukę.
Nożyczki? Nożyczki są pewnie w domu.
One są popsute. Potrzebuję jeszcze linijki.
Linijki? Ona też tam leży.
Ona jest za krótka. Potrzebuję też (nie znam słowa)
... mam ja. Proszę, tutaj są...
Dziękuję.
2009-12-02T18:50:55+01:00
Mamo, potrzebuję dużo przyborów szkolnych, wszystko jest drogie.
Czego potrzebujesz?
Potrzebuję ołówek.
Ołówek? Tutaj jest ołówek.
Ale on jest zbyt miękki. Potrzebuję również korektor (chyba).
korektor? Ale tu leży korektor.
Ale ona jest niedobry. potrzebuję też nożyczki na plastykę.
Nożyczki? Nożyczki są na pewno w domu.
Ale one są zepsute. Potrzebuję jeszcze linijkę.
Linijkę? Tam leży przecież linijka.
Ale ona jest zbyt krótka. Potrzebuję jeszcze flamastrów.
Flamastry mam. Proszę, tu są flamastry.
Och, dziękuję
1 5 1