Odpowiedzi

2009-12-02T19:36:52+01:00
Kryzys który został zapoczątkowany w USA obiął także Europe. Polska bardzo znacząco odczuła jego skutki było to spowodowane tym, że obcy kapitał stanowił znaczną część udziałów w gospodarce kraju, który przy ograniczeniu produkcji został wycofany. Przedsiębiorcy krajowi ograniczali wydatki na nowe inwestycje. W efekcie rosło bezrobocie, a na rynku brakowało gotówki.
Rząd polski wierzył początkowo, że gospodarka z kryzysu podźwignie się samoistnie. Wkrutce podięto jednak działania interwencyjne. W 1933 roku utworzone Fundusz Pracy, gromadzący środki na zasiłki dla berobotnych oraz finansowanie robót bublicznych. Dzięki temu utworzono nowe miejsca pracy, przed wszystkim przy budowie dróg oraz lini kolejowych. Wpływało to kożystnie na rozwój uboższych regionów. Tym samym rosło zapotrzebowanie na artukuły przemysłowe, wywołując zwiększenie produkcji. Za koniec kryzysu przyjmuje się rok 1935.