Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-02T18:39:15+01:00
Woda wywiera olbrzymi wpływ na przemiany, jakim ulega skorupa ziemska.
Woda na równi z powietrzem i glebą stanowią nieomal synonimem życia.Około trzy czwarte powierzchni ziemi pokryte jest wodami, lądy podbiegunowe posiadają stałą pokrywę lodową, a na pozostałych lądach wody znajdują się w rzekach, stawach, jako wody gruntowe i źródlane, a także w postaci związanej w minerałach i skałach.W przyrodzie woda krąży stale.