Bardzo proszę o wypisanie wszystkich środków stylistycznych
w wierszu A.Mickiewicza pt. "Nad wodą wielką i czystą".
Serdecznie dziękuję.

Nad wodą wielką i czystą
Stały rzędami opoki,
I woda tonią przejrzystą
Odbiła twarze ich czarne;

Nad wodą wielką i czystą
Przebiegły czarne obłoki,
I woda tonią przejrzystą
Odbiła kształty ich marne;

Nad wodą wielką i czystą
Błysnęło wzdłuż i grom ryknął,
I woda tonią przejrzystą
Odbiła światło, głos zniknął.

A woda, jak dawniej czysta,
Stoi wielka i przejrzysta.

Tę wodę widzę dokoła
I wszystko wiernie odbijam,
I dumne opoki czoła,
I błyskawice - pomijam.

Skałom trzeba stać i grozić,
Obłokom deszcze przewozić,
Błyskawicom grzmieć i ginąć,
Mnie płynąć, płynąć i płynąć -

1

Odpowiedzi

2009-12-02T18:52:50+01:00
Wodą wielką i czystą- epitet
tonią przejżystą- epitet
twarze czarne- epitet
czarne obłoki- epitet
kształty marne- epitet
woda jak dawnej czysta-epitet, porównanie
wielka i przejzysta- epitet
czystą- przejżystą- rym
ryknął- zniknął- rym
dokoła-czołoła-rym
odbijam-pomijam- rym
grozić-przewozić-rym
ginąć-płynąć-rym
płynąć, płynąć i płynąć- powtórzenie
7 4 7